Chính sách

Hướng dẫn đại lý đặt hàng

 Bước 1: Đầu tiên bạn cần truy cập vào website: http://carnival1986.vn/  Bước 2: Tìm kiếm sản phẩm cần đặt: Bạn có thể tìm kiếm sản phẩm theo nhiều cách: – Vào danh mục sản phẩm chọn: Có các dạnh mục như đồng hồ nam, đồng hồ nữ, [...]