Cảnh báo giả mạo với hàng loạt đồng hồ Carnival G51502 – Song mã vượt Trường Sơn